<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenska
Logga in

|

Tänk på detta innan du tar ett företagslån

Målsättningen med ett företag är att verksamheten ska generera vinst. Vinst som sedan kan återinvesteras, sparas som buffert för magrare dagar eller för att betala utdelning till aktieägarna. Det är oftast en god idé att se till att det finns likvida medel tillgängliga för företaget. De kanske står på bankkontot eller finns i tillgångar som är lätta att realisera. God likviditet innebär att företaget har tillräckligt med pengar på kontot för att hantera den löpande verksamheten. Pengar som gör att företaget kan betala sina fakturor, lokaler, löner och skatter till exempel. En trygghet helt enkelt. Det innebär också att företaget får handlingsfrihet att göra goda affärer när ett tillfälle dyker upp, till exempel en klok investering eller möjlighet att tacka ja till ett större uppdrag.  

Likviditetsbrist kan bli kostsamt. Det är bra om företaget har en buffert som kan hjälpa till att brygga över tillfälliga svackor i intäkterna, eller för att säkra upp en bra affär. Ibland finns det inte tillräckligt med likvida medel i företaget. Det behöver inte bero på att företaget går dåligt eller är misskött. Det kan lika gärna bero på att affärerna går bra, men att kunderna helt enkelt inte hunnit betala sina fakturor ännu.

Tips för dig som funderar på ett företagslån

Många företagare tycker det är ett dåligt tecken att företaget överväger att ta ett företagslån. Det behöver inte vara ett svaghetstecken, det kan lika gärna bero på att företaget går väldigt bra. En kredit kan exempelvis vara nödvändig för att tacka ja till ett större uppdrag där företaget behöver köpa in extra mycket material eller ta in extra arbetskraft under en kortare period. Det kan vara en tillfällig topp i efterfrågan som gör att lagret måste fyllas på extra mycket, eller möjligheten att utnyttja en tillfällig rabatt som på sikt kommer att ge bättre lönsamhet i företaget. Företag i tillväxt behöver ofta låna pengar för att kunna växa. Samtidigt finns en rad frågor som kan vara bra att fundera på innan krediten skrivs under. Här är några tips på vad du bör tänka på innan du tar ett företagslån. 

Gör en riskanalys

Det kostar pengar att låna pengar. Tänk noga igenom vilka möjligheter du har och vilka risker det för med sig att finansiera ett affärsbeslut genom att låna pengar. Om företaget till exempel behöver låna 100 000 kronor i tre månader så är det enkelt att ta reda på vad det kostar, du får en offert på kostnaden (avgift eller ränta) och vilka villkor som gäller från din långivare. Det är alltid upp till dig som företagare att avgöra om lånet kommer att vara ett lönsamt beslut eller tillräckligt viktig för din verksamhet för att motivera lånekostnaden. Ger de lånade pengarna tillräckligt med utväxling för att motivera ökade kostnader under en period, eller är det kanske bättre att låta verksamheten växa i sin egen takt? 

Förbered dig inför din låneansökan

Det finns många saker att tänka på när du inleder en låneansökan. Försök vara så bra förberedd som möjligt. Det finns tyvärr aktörer på marknaden som utnyttjar företag och privatpersoner som befinner sig i pressade situationer. Genom att förbereda sig och ha en tydlig plan blir det lättare att undvika att hamna i besvärliga och ofördelaktiga kreditavtal. Kostar låneansökan något? Är det en bindande förfrågan? Hur ser ditt lånebehov ut. Hur ska du använda pengarna? Vad har du råd med? Hur lång tid behöver du pengarna, och när kommer du att vara skuldfri igen? Hur stor extra kostnad klarar företaget av varje månad? Ska du amortera lite i taget eller betala tillbaka allt på en gång? Alla dessa frågor påverkar hur din kredit bör utformas.  

Undersök dina möjligheter

Gör en ordentlig check på vilka långivare som är lämpliga för just ditt lånebehov. Ofta kan du få en bra överblick genom att besöka långivarnas hemsidor och se vilken typ av lån de erbjuder. Olika aktörer vänder sig till kunder med olika behov. När du hittat ett par långivare som du tror passar så jämför deras erbjudande. Försök också bilda dig en uppfattning om vad deras tidigare kunder säger, är de nöjda eller är det en långivare som ofta hamnar i blåsväder. 

Hur tänker långivaren

Det innebär alltid en risk att låna ut pengar till någon, och alla långivare vill minimera risken att förlora sina pengar.

"Det innebär alltid en risk att låna ut pengar till någon, och alla långivare vill minimera risken att förlora sina pengar."

 

Därför kommer de alltid att göra en bedömning om hur stor risken är att ett företaget inte klarar av att betala tillbaka ett företagslån som planerat. De kommer att fråga hur pengarna kommer att användas, hur länge de behövs, hur affärsidén ser ut, om företaget är lönsamt och om det finns något som i framtiden kan öka riskerna med att låna ut pengar. De kan också göra en bedömning hur företaget klarar sig jämfört med sina konkurrenter, och om det finns förutsättningar för företaget att använda pengarna på ett sätt som gynnar utvecklingen på sikt. Chanserna att få ett företagslån är större om företagsledningen inger förtroende och kan visa att affärsidén är framgångsrik och lönsam, att det är ordning och reda i bokföringen och att det finns ekonomiska rapporter som visar hur verksamheten går - och hur den kommer att utvecklas framöver.  

Kreditupplysningar

En långivare undersöker alltid betalningsförmågan hos sina kunder, oavsett om det är en privatkund eller en företagskund. Bedömningen kan se olika ut, men oftast så begärs en kreditupplysning som visar om det finns betalningsanmärkningar eller andra historiska händelser som påverkar kreditvärdigheten. I Sverige så samarbetar storbankerna i den gemensamma tjänsten Upplysningscentralen (UC). Härifrån kommer de flesta kreditupplysningar i Sverige - men det finns andra aktörer på marknaden som erbjuder liknande tjänster, t ex CreditSafe.

Alla kreditupplysningar registreras. I många fall framgår dessa förfrågningar även i kommande kreditupplysningar. Den som begär en ny upplysning kan alltså se historik på vem som begärt en kreditupplysning och när. I vissa fall, framför allt för privatpersoner, kan väldigt många kreditupplysningar innebära att långivaren sänker personens kreditvärdighet. Det är vanligare att ett företag regelbundet använder sig av externa kreditgivare, därför är det också mer naturligt att fler kreditupplysningar finns registrerade på ett företag. Olika långivare har olika avtal med de som levererar kreditupplysningarna. Vill du vara säker på vad som gäller så ställ alltid frågan innan du skickar in din låneansökan.

Läs villkoren noga

Det är vanligt att låntagare inte läser kreditvillkoren särskilt noga innan de skriver under. Som privatperson omfattas du av Konsumentkreditlagen och har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknat en kredit, då måste förstås också pengarna betalas tillbaka. Konsumentkreditlagen gäller inte för företag, företag har ingen ångerrätt. Tänk också på att kolla villkoren så att långivaren inte kan ändra förutsättningarna för lånet under kredittiden, till exempel genom att ta ut en högre avgift eller kräva in större amorteringar än ni varit överens om tidigare. Ett annat tips är att reda ut vad som händer om du skulle missa en betalning eller långivaren vill säga upp krediten. Eller om låntagaren vill betala tillbaka lånet i förtid. Läsa villkoren noga, och be gärna någon om hjälp om du själv har svårt att tyda vad villkorstexternas faktiskt betyder.

Om något går fel

Oavsett hur mycket man förbereder sig kan något gå fel. En kund går i konkurs, en pandemi slår till eller en viktig medarbetare blir långtidssjuk. Det kan alltid uppstå oförutsägbara situationer som ställer till det i företaget. Situationer som gör att företagets betalningsförmåga kortsiktigt, eller långsiktigt, försämras. Om du inte betalar dina avgifter, räntor och amorteringar i tid kommer din kreditgivare att höra av sig. Oftast får företaget en tidsfrist att lösa situationen. Det blir ofta dyrt snabbt. En kreditgivare som säger upp ett lån kan försätta företaget i en knepig situation, samtidigt vill de ju förvissa sig om att få tillbaka sina pengar. I villkoren framgår det hur och när en kredit kan sägas upp

Säkerheter och borgen

De allra flesta företagslån är kopplade till någon slags säkerhet. En säkerhet kan vara en fast eller rörlig tillgång i bolaget. Ett annat sätt att öka tryggheten för långivaren är att en person går i personlig borgen för lånet. Det innebär att borgensmannen tar över betalningsansvaret om företaget inte kan fullfölja sitt kreditavtal.

Företagslån innebär både möjligheter och risker

Företagslån är inget konstigt. Det är ett sätt för många verksamheter att snabbt och med minimal arbetsinsats skapa sig handlingsfrihet och flexibilitet. Ett sätt att ta sig genom tillfälliga svackor eller för att öka takten i tillväxten. Det finns massor av situationer där banken inte är tillräckligt snabba och eller helt enkelt intresserade av att hjälpa till. Därför är företagslån en väletablerad finansieringsform med många aktörer som konkurrerar med varandra om dig som kund. Det skapar förhandlingsutrymme för dig och samtidigt mer lösningsorienterade långivare som vill hitta en bra lösning för just ditt företag.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om ett företagslån.

Tips om foretagslan