<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenska
Logga in

|

Rusta ditt företag för tuffa tider

Åren har tuffat på i en värld med låga räntor och ständig tillväxt. Den första stora chocken på länge kom med pandemin. Snart därpå ett krig i Europa och en energikris som följd. Nu förbereder sig världen på en lågkonjunktur. Hur ska ett företag tänka för att gå vinnande ur en utmanande period?

Anpassa dig efter framtiden, inte dåtiden 

Det enda vi egentligen har vetat helt säkert under de senaste tio årens företagsklimat är att det inte kommer vara för evigt. Räntor går upp och ner. Tillväxt kan inte öka i all oändlighet. Konjunkturer kommer och går. Säkert är att en dag kommer en oförutsägbar situation eller kris att vara över oss, och då kommer det att vara skönt om det finns en bra plan på plats.

Varje tid har sitt nuläge, sina förutsättningar. Det är viktigt att försöka förstå var vi befinner oss just nu, för att sedan spana in i framtiden – inte luta sig tillbaka på hur det varit förr. Planera inte för det som redan skett, utan för det som faktiskt skulle kunna hända. Idag är det många företagare som oroar sig för högre räntor och energipriser, inflation, lägre global efterfrågan och ett allmänt osäkert politiskt och säkerhetspolitiskt klimat. Vad kan det innebära för ditt företag framöver? 

Vad händer om... 

Tänk fram ett par olika troliga scenarios som kan uppstå för företaget. Vad gör vi om leverantörerna inte kan leverera, om frakterna bli för dyra, om energiförsörjningen kraschar eller teknikutvecklingen springer förbi oss. Försök också tänka bredare än bara ekonomi. Vad finns det för globala trender och hur kan krisen påskynda olika typer av förändring som påverkar vårt företag. Är förändringen i så fall något som kan stjälpa oss, eller kanske till och med gynna oss? När svångremmen stramas åt är vi mycket mer benägna att göra genomgripande förändringar och faktiskt ställa om.

"När svångremmen stramas åt är vi mycket mer benägna att göra genomgripande förändringar och faktiskt ställa om."

 

Det kan också vara en bra idé att se sig omkring på lite närmare håll. Vad gör era konkurrenter och hur ska företaget agera om konkurrenterna tvingas lägga ner, säga upp personal eller kanske börjar tappa kunder? 

Snabbfotade går ofta starkare ur krisen 

Det sämsta man kan göra som företag i en kris är att stoppa huvudet i sanden. När krisen väl är ett faktum är det ofta svårt att navigera i den, och det tar ofta tid innan det går att göra något konkret åt situationen. Börja med att få koll på intäkter och kostnader, det kommer att behövas likvida medel för att klara tillfälliga utmaningar. Finns det andra åtgärder som hjälper företaget omgående, går det till exempel att senarelägga vissa investeringar. Se till att ha både resurser och åtgärder redo som kan agerar stötdämpare. Förbered företaget så att det är klart och tydligt för alla vad som händer vid en krissituation. Vad är det första vi gör för att säkra företagets överlevnad. När de akuta insatserna är gjorda så behövs en konkret situationsanpassad åtgärdslista för att komma på fötter igen, och sedan en väg framåt för att åter få företaget att blomstra. 

Alla behöver hugga i 

När siffrorna börjar lysa röda är det lätt att gripas av panik. Då blir det extra viktig att förstå vad i företaget som inte fungerar, och vad som fortsätter fungera. Genomför förändringar där de verkligen behövs och var rädd om de delar som fortfarande levererar bra resultat. Det är också viktigt att alla inom företaget förstår vad som händer, och att det finns förståelse för de förändringar som behöver genomföras. Var transparent och ärlig. Alla behöver hugga i när krisen kommer, så alla behöver inkluderas i processen. 

"Var transparent och ärlig. Alla behöver hugga i när krisen kommer, så alla behöver inkluderas i processen."

 

Lyft blicken 

Motgångar här och nu tenderar att ta fokus från den långsiktiga visionen. Hantera det som behöver hanteras direkt, men glöm inte att lyfta blicken och se framåt. Hur ser prognoserna ut på ett par års sikt? Har något fundamentalt förändrat sig som kräver en mer omfattande kursförändring? Många bra strategier har hamnat i papperskorgen av fel anledningar. Se en tuffare period som ett tillfälle att bli ännu mer konkurrenskraftig.  

Ta tillfället i akt 

Ett rejält stålbad är inte kul. När det mesta pekar nedåt öppnar sig ofta möjligheter att fatta nödvändiga, men kanske smärtsamma beslut. Det kan vara ett ypperligt tillfälle att renodla företagets kärnverksamhet fokusera på de delar som faktiskt genererar lönsamhet och tillväxt. Under perioder med lägre orderingång finns utrymme att förbättra interna processer och slimma produktions- och leverantörskedjor. Det kan till exempel vara ett perfekt tillfälle att digitalisera delar av företaget. Överlevnad är en kraftfull drivkraft som kan ge företaget förutsättningar att komma starkare ur krisen än det var innan. 

"Under perioder med lägre orderingång finns utrymme att förbättra interna processer och slimma produktions- och leverantörskedjor."

 

Sluta inte våga 

Det kan vara nödvändigt att spara in på både personalkostnader och investeringar under en tuffare period - men det kommer en tid efter krisen när allt lyser grönt igen. Det kan vara frestande att lägga forskning och dyra utvecklingsprojekt i malpåse, samtidigt kanske det är just de som ger företaget ett försprång när hjulen börjar rulla igen. Gör en noggrann analys och överväg dina alternativ. Vad kommer att bli företagets språngbräda när dimmorna skingras.  

Prata med era kunder 

Trots att det blåser kallt där ute är era kunder fortfarande det viktigaste ni har. Ta tillfället i akt att knyta dem ännu närmare er när konkurrenterna drar ner på marknadsföring och säljpersonal. Nu har ni tid att tänka framåt och förstärka era positioner tillsammans. Gör en ordentlig behovsanalys för kunden så att ert erbjudande också är anpassat till den rådande situationen. Det här kanske också är en möjlighet att rekrytera nya medarbetare som kan tillföra både nätverk och viktiga kundkontakter.  

Passa på när alla sparar 

Under en lågkonjunktur håller de flesta hårt i pengarna. När det finns färre spekulanter så sjunker oftast priset, det kan vi ju till exempel se på både bostadsmarknaden och börsen. Kärvare tider öppnar ofta upp möjligheter att förvärva både företag och göra viktiga investeringar, eller att göra en inbrytning i ett nytt marknadssegment. Tyvärr så brukar ju även bankerna dra åt svångremmen, det blir svårare att låna helt enkelt. Se därför till att ha lite extra pengar i madrassen, och var redo att aktivera olika finansieringsmöjligheter som ökar ditt handlingsutrymme. Det kan till exempel vara en flexibel kredit, fakturaköp eller ett kortfristigt företagslån som gör att du kan fatta snabba lönsamma beslut när tillfällen ges. 

Här kan du läsa mer om hur Euro Finans kan hjälpa ditt företag.

Foretagare tuffa tider