<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenska
Logga in

|

Intervju med Filip

Filip är jurist hos Euro Finans och när han tog anställning lovade han sig själv att om han vid någon punkt inte kunde se sig själv arbeta kvar på företaget under de två kommande åren var han skyldig att göra något åt sin situation och lämna bolaget. Ännu har han inte så mycket som sneglat åt ett annat håll, trots höga krav på arbete och arbetsmiljö.

– Det finns en stor glädje i arbetet här, säger Filip. Min sambo är egen företagare och jag vet hur påfrestande det kan vara för hennes organisation, men även för henne personligt då företaget ligger ute med kundfordringar som inte inkommer enligt avtal. Speciellt under pandemin var det extra tufft för många företagare. Får man inte in de fordringar man ligger ute med riskerar man att inte kunna betala sina anställda. Kan man inte det, ja då offrar man sin egen inkomst. Att vi kan hjälpa företagare i sådana utsatta positioner känns oerhört fint och att vi inte bara snackar, utan faktiskt betalar också.

Filip berättar att när han nämner Euro Finans som arbetsgivare i privata sociala sammanhang är mottagandet positivt:

– Det märks att vi har hög trovärdighet! Antingen av någon som varit i kontakt med oss och fått hjälp, men också av föräldrar som är tacksamma över att Euro Finans sponsrar många lokala idrottsföreningar. Jag är själv förälder och att företaget jag arbetar på skapar förändring även för våra barn tycker jag känns extra fint, säger Filip.

Euro Finans har en traditionell organisatorisk uppbyggnad med sex olika avdelningar och tillhörande avdelningschefer. Ledarskapet är informellt: Cheferna finns där som stöd för personalen och man kan diskutera sitt arbete med dem, eller få förslag på vilket vin som passar bäst till kvällens fisk. Alla är lika mycket värda hos Euro Finans, oavsett yrkesroll. Ledarna på Euro Finans är lyhörda och duktiga på att ta till sig önskemål eller förslag till förändring från de anställda.

– Så länge man arbetar på bra har man ingen som flåsar en i nacken och skapar onödig stress, cheferna är som oss anställda. Man kan knacka på och fråga vad som helst, när som helst, oavsett vem man är, säger Filip. Frihet under ansvar är det som gäller här, med positivt ledarskap. Alla blir hörda och det skapar en hög arbetsmoral. Finns det något man kan göra, gör man det, oavsett om det gäller en kund eller en kollega. Att vara omgiven av människor man kan lita på och kalla vänner på en arbetsplats, är något vi alla värdesätter, säger Filip.

karriar pa euro finans