<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenska
Logga in

|

Företagslån till enskild firma och småbolag? Läs detta!

De allra flesta småföretagare råkar förr eller senare ut för att det finns för lite pengar på företagskontot. Ibland är det ett tecken på att företaget inte mår bra, men ofta är det en tillfällig situation som har oplanerat uppstått. Även små välmående företag med god lönsamhet och tillväxt kan råka ut för likviditetsproblem. Kostnader för tillverkning, lager, personal och marknadsföring kommer ju ofta innan intäkterna trillar in på kontot. Om det inte finns pengar i kassan kanske företagaren behöver tacka nej till en bra affär, skjuta på en lönsam investering eller missa en deadline i ett viktigt projekt. Läs om vårt företagslån här!

Likviditetsbrist kan få allvarliga konsekvenser 

Likviditetsbrist kan ställa till det för företaget, i värsta fall kanske bolaget inte har pengar att betala en stor faktura som löper ut, personalens löner eller en viktig skatteinbetalning. Det kan få förödande konsekvenser som betalningsanmärkningar och i värsta fall konkurs. Då kan det vara ett klokt beslut att överväga företagslån, både som enskild firma och litet aktiebolag. En tillfällig lösning för att ta sig igenom en utmanande period för företaget. 

Tänk efter innan du tar ett snabbt företagslån 

Krediter är nödvändiga i näringslivet. Tillgång till pengar gör det möjligt för företag att göra affärer, det skapar både handlingsfrihet och handlingsutrymme. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om riskerna, i synnerhet om du driver en enskild firma eller ett fåmansbolag. Då behöver du nämligen ofta själv ansvara för säkerheten på lånet. 

Finansiering för småföretag 

Kreditmarknaden är hårt reglerad och kreditgivare gillar inte risk. Lagstiftningen är dessutom utformad främst för att passa lite större bolag. Det kan göra det svårt att hitta finansiering  om du har startat ett nytt, eller driver en enskild firma eller litet fåmansbolag. Om ditt företag inte har några egna säkerheter som garanterar att kreditgivaren får tillbaka pengarna så får du som företagare oftast ta den risken personligen. Det kan du till exempel göra genom att gå i personlig borgen eller inteckna en fastighet som du äger. 

 Lån till en enskild firma 

Bolagsformen enskild firma är vanlig för nystartade småföretag. Det är en bolagsform som är utformad för att den ska vara enkel att driva och sköta. Samtidigt är du och firman samma person, den är en del av din privata ekonomi. Det innebär att om du tar ett lån till din verksamhet så är det ett privat lån. Det är din egen privata ekonomi, du betalar själv räntan och amorteringarna och det är dina privata tillgångar som används som säkerhet för lånet. 

Lån till ett handels- eller kommanditbolag 

Handels- och kommanditbolag är två andra bolagsformer där en eller flera personer måste ta personligt ansvar för företagets ekonomi. I handelsbolaget delar alla delägare på ansvaret. I kommanditbolaget måste minst en av ägarna vara ansvarig för företagets skulder. 

Lån till ett aktiebolag 

Den allra vanligaste bolagsformen för lite större verksamheter är aktiebolaget. Aktiebolaget är en egen juridisk person. När du startar aktiebolaget sätter du in ett aktiekapital i bolaget, idag 25 000 kronor. Aktiekapitalet är det enda du personligen riskerar att förlora om bolaget skulle gå i konkurs. Aktiebolaget kan till skillnad från enskild firma vara låntagare direkt hos en kreditgivare. Aktiebolaget kan också ha egna säkerheter som kan belånas, till exempel lager, fastigheter eller andra tillgångar. Om aktiebolaget inte har en tillräckligt stark ekonomi eller tillgångar att använda som säkerhet kan kreditgivaren begära någon annan typ av trygghet. Därför är det ganska vanligt att en eller flera personer behöver ställa upp som borgensmän även vid företagslån till aktiebolag. Ett annat alternativ är att belåna till exempel en privat fastighet, bil eller annan egendom. 

Företagslån utan säkerhet 

För att en kreditgivare ska kunna låna ut pengar till dig behöver de göra en bedömning av din eller ditt företags ekonomi och betalningsförmåga. Som privatperson undersöker kreditgivaren vad du har för inkomster, skulder, tillgångar och om du har skött din ekonomi tidigare. Detsamma gäller för företag. Här undersöker man till exempel om företaget är lönsamt och har en sund ekonomi. Hur ser resultat- och balansräkningen ut, har företaget skött sina betalningar tidigare och finns det tillgångar som kan utmätas om inte skulderna betalas tillbaka som planerat. Normalt är en kredit utan säkerhet dyrare än en kredit med säkerhet. Å andra sidan så är inte skulden kopplad till en specifik egendom.  

Tänk på detta innan du lånar pengar till ditt företag 

  1. Gör en ordentlig kalkyl och fundera på om du verkligen behöver låna pengar, och till vad. Det är stor skillnad om du bara behöver låna lite pengar akut under kort tid, eller om du planerar att låna till en stor långsiktig investering.
  2. Förhastade beslut blir ofta dyra. Hur snabbt behöver du egentligen pengarna. Försök ge dig tid att tänka igenom situationen ordentligt och se vilka alternativ du har.
  3. Ett lån är ett lån och ska alltid betalas tillbaka, stegvis genom amortering eller som en klumpsumma i slutet av kredittiden. Hur påverkar det företagets ekonomi framöver?
  4. Kommer du att behöva ställa upp med någon säkerhet, finns den i så fall inom företaget eller behöver du använda en privat tillgång? Det kan skapa stress och oro att belåna till exempel din bostad eller sommarstuga för att lösa en kris i företaget. Tänk igenom situationen noga.
  5. Hur ser villkoren för lånet ur, betalar du till exempel en ränta eller en fast avgift. Läs igenom villkoren noga så att du inte får några otrevliga överraskningar. 

Finansieringslösningar för småbolag 

Det kan vara knepigt att övertyga banken om att låna ut pengar till ett litet, och kanske nystartat företag. Banker står också under strikt bevakning av Finansinspektionen så de är ofta försiktiga och tar helst inte några stora risker. Samtidigt finns det andra typer av kreditlösningar att välja på, men de passar för lite olika situationer och ändamål. Här är de vanligaste finansieringsformerna som enskilda näringsidkare, handels- och kommanditbolag och mindre aktiebolag kan använda sig av: 

Företagslån 

Ett företagslån är ofta ett kortfristigt lån med en bestämd ränta eller en fast avgift. Det är ofta enkelt att ansöka, du får snabbt besked och har ofta pengarna på kontot inom ett par dagar. Du behöver oftast någon slags säkerhet och i vissa fall kan man till exempel använda sina kundfordringar som säkerhet. Företagslån är dyrare än vanliga banklån, men är å andra sidan snabbare och smidigare med en fast avgift och kort löptid. Det finns många låneinstitut som erbjuder företagslån och det är en bra idé att göra en ordentlig inventering innan du bestämmer dig. Kolla in olika ratingsidor och se vad andra tycker, och var noga när du läser igenom vilka villkor som gäller. Du kan också använda olika jämförelsesidor för att se vad de olika aktörerna erbjuder dig. 

Banklån 

Du kan alltid gå till banken och be om ett företagslån, med eller utan säkerhet. Banklånen passar ofta bättre om du planerar en långsiktig investering i till exempel maskiner eller fastigheter. Är du en småföretagare kommer banken att gör oftast en grundlig kreditutvärdering av både företagets och din innan de ingår i ett kreditavtal. Ni kommer också överens om en bestämd ränta och en amorteringsplan. 

Checkkredit 

En checkkredit innebär att du har tillgång till ett rörelsekapital när du behöver det. Krediten är kortsiktig och du betalar bara ränta när du använder krediten. Storleken på krediten avgörs hur ekonomin i ditt bolag ser ut. Ju större bolag, desto större kredit kan beviljas. Checkkrediten är en vanlig lösning för både små och stora företag som behöver extra tillgång till likvida medel under vissa perioder. Det är vanligt att man vänjer sig vid de där extra pengarna på kontot och att man använder krediten hela tiden. Det innebär att du alltid betalar ränta på ditt rörelsekapital och är inte någon bra lösning på sikt. 

Låna pengar med eller utan UC 

Varje gång du ansöker om ett lån så tar kreditgivaren en kreditupplysning på ditt företag och på dig personligen, oftast via bankernas gemensamma kreditupplysningstjänst Upplysningscentralen (UC). Alla kreditförfrågningar syns sedan i ditt register, och kan påverka din kreditvärdighet. Därför kan det vara idé att tänka igenom sitt val noga och prata med någon som har bra insikt i lånemarknaden. 

Ansök om ett företagslån.

finansiering sma bolag