<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenska
Logga in

|

Fördelar med fakturaköp

När ett företag säljer en faktura tar den som köper fakturan över ansvaret för att pengarna betalas in i tid. För företaget som säljer innebär det mindre administration och lägre risk, men framför allt att pengarna kommer in på kontot direkt. Pengar som är tillgängliga kallas likvida tillgångar och de är viktiga för att skapa handlingsutrymme i företaget.
 
Pengar i kassan när företaget behöver det

Det är viktigt att ha koll på likviditeten i bolaget. Gör gärna en översikt över både intäkter och kostnader under året så att det blir tydligt hur företagets flöden ser ut. Allt går förstås inte att förutse, men ju bättre koll på företagets kassa företaget har desto större chans att undvika ofördelaktiga situationer - till exempel att gå miste om en bra affär eller en klok investering. En faktura är en kredit till kunden och det kan ta allt från 30 till 90 dagar innan kunden faktiskt betalar. Istället för att låna ut pengarna kan fakturan säljas vidare, och företaget får betalt direkt istället. Fakturaköp är helt enkelt ett vanligt sätt för företag att snabbt förbättra kassaflödet. Läs om hur fakturaköp fungerar hos oss!

Minska risken för stora katastrofer

Det är mycket som kan gå snett med en faktura, kunden kan gå i konkurs under kredittiden eller så betalar de helt enkelt inte i tid. En oväntad kreditförlust kan snabbt orsaka stora problem för ett företag. Genom att sälja fakturan slipper du hålla koll på den, någon annan sköter fakturabevakningen, och i många fall så slipper du också ta kreditrisken. Ett smart sätt att minska administration och slippa katastrofala kreditförluster.

Jämnare kassaflöde under året

Många företag har stora variationer över året. Verksamheten kanske är säsongsbetonad med en eller flera försäljningstoppar, kanske fokuserar företaget på större upphandlade uppdrag som betalas i sin helhet först när allt är klart. I de allra flesta fall uppstår ju kostnaderna innan intäkterna kommer in. Det kan resultera i att kassan är tom trots att firman går bra. Istället för att låna ut pengar till kunderna, kan företagets slantar göra nytta i kassan och jämna ut likviditeten under året.

Lite roligare att vara företagare 

De flesta företagare tycker att administrationen är det tråkigaste med att driva företag. Fakturering och fakturabevakning tar både tid och kraft. När företaget säljer en faktura så tar den som köper också över ansvaret för bevakningen av fakturan, och följer upp om den inte betalas i tid.

"Det innebär mer tid till att driva företag och mindre risk för tidsödande och tråkig administration."

 

Flexibelt och behovsanpassat 

Företag har olika behov under olika perioder. När du väl är kund och har sålt din första faktura så bestämmer du sälj hur många och hur ofta du vill sälja fakturor. Det är en trygghet att veta att möjligheten finns, och att det går snabbt när det väl behövs. En del företag säljer alla sina fakturor för att det är smidigt, andra använder bara tjänsten när det behövs ett par gånger om året. 

Är det lönsamt att sälja fakturor? 

Den som köper en faktura tar en liten andel av totalbeloppet i ersättning, det är oftast en procentuell del av det totala fakturabeloppet. Eftersom det är lätt att räkna ut vad det kommer att kosta, är det också enkelt att göra en avvägning om det är rätt väg att gå. Kostnaden är ofta väl motiverad eftersom det frigör kapital snabbt, minskar fel i faktureringsprocessen, frigör tid till annat och samtidigt minskar risken för en kreditförlust. Det är alltid den som säljer fakturan som får göra bedömningen om det blir en bra affär i slutänden.

Läs mer om fakturaköp hos Euro Finans här!

Bli kund här!

fordelar fakturakop