<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenska
Logga in

|

10 tips för att stärka företagets likviditet

Likviditeten i ett företag visar hur mycket pengar som finns tillgängliga för att betala till exempel löner, skatter och leverantörsfakturor. Hur mycket kommer in, och hur mycket försvinner ut igen. Brist på likvida medel är en av de största utmaningarna i företagandet, särskilt för de lite mindre bolagen. Till skillnad från de fasta tillgångarna kan likvida medel snabbt användas i driften av företaget. Många företagare har hamnat i besvärliga situationer av den enkla anledningen att de inte har haft tillräckligt bra koll på sina intäkter och utgifter. Här kommer några smarta tips för att få koll på och förbättra kassaflödet i ditt företag. 

1. Håll koll på intäkterna

De flesta företag som varit verksamma ett tag har ganska bra koll på hur intäkterna fördelar sig under året. Gör en rimlig kalkyl månad för månad och uppskatta hur mycket pengar som borde komma in i kassan. Följ upp och justera så snart du vet mer, håll kalkylen så nära sanningen som möjligt. 

2. Se över dina kostnader

Gör samma kalkyl för dina kostnader. Kolla bakåt i tiden vilka kostnader som brukar uppstå och komplettera med de som du vet kommer under året framöver. Glöm inte bort att få med företagets skatteinbetalningar för till exempel moms och arbetsgivaravgifter i kalkylen. Jämför intäkter och kostnader månad för månad och se om du har likviditet så det räcker för de löpande kostnaderna i bolaget. Ofta finns det kostnader som inte är nödvändiga för att bedriva verksamheten. Gör en lista på kostnader som du snabbt kan göra dig av med utan att det påverkar dina förutsättningar att tjäna pengar. Gör sedan ytterligare en lista på kostnader som du skulle kunna prioritera bort om det verkligen behövs. 

3. Gör en likviditetsbudget

Om du gör steg 1 och 2 har du grunden till en bra likviditetsplan. Nu kan du överblicka året framför dig och om det finns perioder där det kan uppstå likviditetsbrist, det innebär också att du kan planera för att undvika det. Det kanske finns andra sätt att öka på kassan både kortsiktigt och långsiktigt. Även små åtgärder kan bli viktiga för företaget i längden. 

4. Fakturera smart

Se till att optimera din faktureringsprocess. Vänta inte med att fakturera utan skicka fakturan till kund så snart du kan. Kontrollera med dina kunder om de kan tänka sig att korta ner kredittiden för fakturan. Det kanske är helt ok att ge dem 14 dagars kredit istället för det normala 30 dagar. Stora uppdrag kan ofta binda upp mycket pengar som behövs för till exempel löner och leverantörsfakturor. Prata med din kund och säg att du behöver delfakturera i takt med att uppdraget fortskrider, i synnerhet när det gäller omfattande uppdrag som tynger kassaflödet. Var också noga med att skicka ut en betalningspåminnelse om kunden glömmer betala i tid. Om fakturan förfallit och kunden trots påminnelse ej betalat fakturan så tveka inte att kontakta ett inkassobolag. De  kan hjälpa ditt företag med lämpliga åtgärder. Det kanske känns trist men får inte ditt företag betalt så kanske ni hamnar hos Kronofogden eller drar på er en betalningsanmärkning nästa gång. 

5. Sälj företagets fakturor

När du är klar med ett jobb så har ofta kunden 30 dagar på sig att betala, ibland längre. Under tiden lånar du ut pengarna utan ränta, pengar som kan göra nytta i ditt företag istället. Genom att sälja fakturan till en finansiell aktör lämnar du över kreditansvaret och fakturabevakningen till den som köper fakturan. Du får dina pengar direkt och du slipper hålla koll på vad som händer med betalningen. Det kostar dig lite att sälja fakturan, å andra sidan slipper du vänta på pengarna – och du sparar administrativ tid som du kan använda till annat.  Läs mer om fakturaköp här.

6. Förhandla med dina leverantörer

Det kan vara ansträngande att ligga ute med stora belopp för till exempel materialinköp och maskinhyror. Se till att förhandla med alla dina leverantörer - ju bättre villkor du kan få till desto mer påverkar det kassaflödet i bolaget positivt. Kan du få en eller två extra månaders kredittid på dina betalningar, eller kanske till och med vänta till din kund har betalat. Våga förhandla med dina leverantörer, det kan löna sig. 

7. Hyra istället för att köpa

Ibland kan det vara skönt att veta exakt vilka kostnader företaget har varje månad. Genom att hyra inventarier, maskiner eller till och med personal slipper du höga uppstartskostnader och får en jämnare och mer förutsägbar fördelning av kostnaderna. Det kostar ofta lite mer men skapar samtidigt mer flexibilitet och frigör resurser i bolaget. Var bara noggrann med leasingavtalen så att inte kostnaderna kan rusa i höjden, eller att du inte har någon möjlighet att ta dig ur avtalet när det passar dig. 

8. Olika typer av företagslån

Banken är ofta det första valet när företag behöver stärka sin likviditet. En vanlig lösning är att det finns en checkkredit som kan utnyttjas vid behov. Checkkrediten är begränsad till ett visst belopp som banken tycker är rimligt för företaget, och motsvarar bankens riskbenägenhet. Företaget kan utnyttja krediten precis när den behövs och använda pengarna där de behövs i företaget. Det är både praktiskt och flexibelt att ha en checkkredit, men den ska inte användas för att låna pengar under längre tid. Det kan bli kostsamt eftersom räntan ofta är hög. Banken kan också låna ut pengar på både kort och lång sikt. Det är dock ofta en ganska omfattande och tidsödande process eftersom banken ställer höga krav. De vill göra en grundlig analys av företagets ekonomi och affärsverksamhet och ställer höga krav på företagets kreditvärdighet. Ofta är det enklare att ta ett företagslån hos andra finansiell aktörer som är specialiserade på just företagslån. De har ofta korta handläggningstider och fast pris på korta lån, och du kan ha pengarna på kontot redan inom ett dygn. Välj långivare med omsorg och läs villkoren noga så du har bra koll på de villkor som gäller.  Läs mer om företagslån här.

9. Smartare skatteplanering

Alla företag betalar regelbundet in preliminärskatt och nivån bestäms av hur företaget gått tidigare. Först när bokslutet är klart vet Skatteverket exakt hur mycket du ska betala in i skatt det året. Är preliminärskatten satt för lågt får företaget betala in resten i efterhand, om preliminärskatten är satt för högt betalas pengarna tillbaka till företaget. Det finns ingen anledning att låna ut pengar till staten som företaget ändå kommer att få tillbaka. Det går bra att ansöka om att sänka, eller höja, preliminärskatten så att den stämmer så bra som möjligt med de prognoser ni har i bolaget. 

10. Sälj av tillgångar du inte behöver

Befinner sig företaget i en akut likviditetskris så kan det vara ett alternativ att sälja tillgångar som inte är nödvändiga för att driva företaget vidare.

 

stark foretagets likviditet