Acceptans av erbjudande

PromikBook AB: Kommittén rekommenderar enhälligt aktieägarna i PromikBook att acceptera
Euro Finans offentliga erbjudande.

Uttalande från Promikbooks oberoende budkommitté
Värderingsutlåtande