<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Logga in

|

Vad ska en faktura innehålla?

Fakturan är det dokument som skickas för att få betalt för de varor eller tjänster din verksamhet har utfört. Fakturorna fungerar som grund för din och din kunds redovisning. Så det är viktigt att de är tydliga och ordnade i kronologisk ordning.

Vad din faktura måste innehålla

När det kommer till dina fakturor, finns det några grundläggande saker som måste finnas med för att följa lagstiftningen. Bokföringslagen och mervärdesskattelagen styr vilket format fakturan ska ha och vilken information den bör inkludera.

Vad din faktura bör innehålla

För att vara tydlig och begriplig för både dig och din kund, är det viktigt att din faktura innehåller specifik information. Här är en sammanställning för att hjälpa dig.

Vad är en faktura?

Fakturan är det dokument som skickas för att få betalt för de varor eller tjänster din verksamhet har utfört. Oavsett om det är i pappersformat eller digitalt format, fungerar fakturorna som grund för din och din kunds redovisning. Så, det är viktigt att de är tydliga och ordnade i kronologisk ordning.

Följande uppgifter ska finnas med på fakturan

 • Fakturanummer Det nummer som visar vilken faktura det är. Varje faktura ska ha ett eget nummer som inte är samma som på någon annan faktura. Numren ska följa efter varandra utan att hoppa över någon siffra. Till exempel 2023–1, 2023–2, 2023–3 och så vidare.
 • Fakturadatum Det är den dag du skickar fakturan. Skriv fakturan så snart som möjligt.
 • Kundadress Det är den adress du skickar fakturan till. Skriv kundens namn och adress. Du får inte skriva förkortningar utan hela namnet på kunden ska finnas med.
 • Leveransdatum Det är den dag du sålde din vara eller tjänst. Du måste skriva när du har levererat varan eller tjänsten. Om du inte vet exakt vilken dag kan du skriva vilken månad det var. Om du skriver en faktura för flera leveranser måste du skriva varje leveransdag.
 • Betalningsvillkor/förfallodatum Det är när kunden ska betala. Förfallodatumet är den sista dagen som kunden kan betala. Betalningsvillkoren är hur många dagar kunden har på sig att betala från fakturadatumet.
 • Dröjsmålsränta Om din kund inte betalar i tid kan du ta ut dröjsmålsränta efter den dagen. Först efter 30 dagar från att du har skickat fakturan kan du kräva dröjsmålsränta. Om kunden inte är ett företag eller en myndighet måste du också säga på fakturan att du vill ha dröjsmålsränta.
 • Specifikation Specificera vad du har sålt eller gjort. Du måste skriva tydligt vad du har levererat för varor eller tjänster. Du måste också skriva hur många eller hur länge (styck, timmar).
 • Pris Det är vad din vara eller tjänst kostar utan moms.
 • Momssats På ditt pris ska du lägga på moms. Det finns tre olika momssatser i Sverige: 25% moms är det på de flesta saker. 12% moms är det på till exempel mat och att äta på restaurang. 6% moms är det på till exempel taxi, böcker och konserter. Momsen skriver du i kronor och ören. Du måste skriva hur mycket moms det blir för varje momssats. Du måste också skriva om du säljer något utan moms.
 • Totalbelopp När du lägger ihop ditt pris med momsen får du det totala beloppet som kunden ska betala.

Följande uppgifter bör vara med på fakturan

 • Fakturamottagarens organisationsnummer
 • Företagets plus- och bankgironummer
 • Säljarens F-skattestatus (om relevant)
 • Typ av faktura (till exempel delfaktura eller kreditfaktura)
 • Hänvisningar till eventuella beställningar och offerter

Vill du förenkla hanteringen av dina fakturor?

Läs om hur Euro Finans kan hjälpa dig att förenkla ditt administrativa arbete genom fakturaköp. Om du vill få ett prisförslag på att sälja dina fakturor, klicka här för att komma i kontakt med oss på Euro Finans.

Här kan du läsa mer om hur du säljer dina fakturor.
Här kan du läsa mer om hur du ansöker om ett företagslån.

vad maste en faktura innehalla