<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Logga in

|

Vad är kredittid och hur påverkar det företagare?

När vi talar om kredittid, syftar vi på den period inom vilken en företagskund förväntas betala en faktura efter att ha mottagit en vara eller tjänst. Kort sagt är det den tidsram som ges för att genomföra betalningen efter att en faktura har utfärdats.

Transaktioner mellan företag sker ofta på kredit, vilket innebär att kunden inte betalar direkt vid inköpstillfället. Istället skickar företaget en faktura och ger kunden en viss tid, känd som kredittid, för att göra betalningen. Denna period mäts vanligtvis i antal dagar från fakturans utfärdande till betalningens förfallodag.

För företagare är det av avgörande betydelse att noggrant överväga och hantera kredittiden. En lämplig kredittid kan säkerställa en jämn kassaflödescykel, medan för långa kredittider kan påverka likviditeten negativt. Att balansera kundens behov av kredittid med företagets likviditetskrav är en viktig del av att effektivt hantera ekonomiska resurser.

Det vanligaste är en kredittid på 30 dagar men detta kan variera beroende på bransch, affärsmodell och kundrelationer. Det är inte ovanligt att 60–90 dagars kredit förekommer. Småföretag kan behöva kortare kredittider för att säkerställa tillräcklig likviditet och minimera riskerna för sena betalningar.

Det är viktigt att notera att det inte finns några lagstadgade regler för kredittider, vilket innebär att företag har frihet att utforma sina egna betalningsvillkor. Trots detta är tydlighet och överenskommelse mellan köpare och säljare avgörande för att undvika missförstånd och tvister.

Om långa kredittider utgör ett hinder för företagets likviditet eller framtida investeringar finns det alternativ att överväga. Ett sådant alternativ är att sälja sina fakturor, en process som kallas fakturaköp, fakturabelåning eller factoring. Genom att sälja sina fakturor kan företag få tillgång till pengar omedelbart i stället för att vänta på betalningen från sina kunder. Här kan du läs om hur fakturaköp fungerar hos Euro Finans.

Sammanfattningsvis är kredittid en viktig del av företagets finanser och kräver noggrann hantering, genom att balansera kundens behov med företagets likviditetskrav kan företagare säkerställa en stabil och hållbar ekonomisk grund. För mer information om hantering av kredittider och fakturaköp, kontakta Euro Finans så kan vi diskutera vilka lösningar som passar just ditt företag bäst. 

Här kan du läsa mer om fakturaköp och hur det kan hjälpa ditt företag få betalt.

Här kan du läsa mer om företagslån, för att säkra en bra affär eller kanske snabba på en riktigt bra investering.

Vi snackar inte - vi betalar

hur paverkar kredittid foretag