<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Logga in

|

Företagare! Nu slipper du spara papperskvitton

Den 22 maj beslutade riksdagen att uppdatera bokföringslagen och slopa kravet på att spara papperskvitton. Denna modernisering av lagen syftar till att anpassa bokföringspraxis till den digitala utvecklingen och göra det enklare för företagare att hantera sin bokföring.

Med riksdagens beslut blir det möjligt att digitalisera kvitton och fakturor utan att behöva behålla dem i fysisk form. När du skannar in ett papperskvitto i ditt bokföringsprogram kan du nu tryggt kasta det. Detta innebär en betydande minskning av både administrativ börda och kostnader för företagare, då behovet av att lagra stora mängder pappersdokument försvinner.

Fördelar med den nya lagen

  • Minskad administration: Du behöver inte längre hantera och lagra papperskvitton.
  • Kostnadsbesparingar: Mindre behov av lagringsutrymmen.
  • Effektivare arbetsflöde: Digitala dokument är enklare att hantera och hitta.

Viktigt att tänka på

  • Bevarande: Räkenskapsinformationen måste fortfarande bevaras oförändrad.
  • Lagringstid: Du måste spara digital information i sju år.
  • Retroaktivitet: Papperskvitton innan 1 juli 2024 måste sparas.

När börjar de nya reglerna gälla?

De nya reglerna träde i kraft den 1 juli 2024.

Slutord
Denna uppdatering av bokföringslagen markerar ett viktigt steg mot en mer digital och effektiv bokföringspraxis. För företagare innebär det minskad administration, kostnadsbesparingar och ett smidigare arbetsflöde. Genom att anpassa lagstiftningen till den digitala utvecklingen skapas nya möjligheter för en enklare och mer flexibel hantering av räkenskapsinformation.

Säg adjö till papperskvitton som tar upp plats!

Här kan du läsa allt om vad Euro Finans har att erbjuda

Vi snackar inte - vi betalar

Enklare administration