<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Logga in

|

Omvänd factoring - en lösning för långa betalningstider

Omvänd factoring, även känd som leverantörsfinansiering eller reversed factoring, är en finansiell process där det inte är leverantören (den som säljer fakturan) som initierar fakturafinansieringen, utan i stället gäldenären (den som betalar fakturan). Denna metod används ofta när gäldenären, vanligtvis en större organisation eller företag, vill ge sina leverantörer en möjlighet att förstärka sin likviditet trots att parterna avtalat om långa betalningsvillkor.

Så fungerar det

Gäldenären tecknar ett ramavtal med ett factoringföretag. I ramavtalet förbinder sig Gäldenären att betala samtliga leverantörsfakturor som hanteras av factoringföretaget enligt gällande betalningsvillkor. I nästa steg erbjuder factoringföretaget leverantörerna en möjlighet att sälja sina fakturor utställda på Gäldenären om leverantören behöver förstärka sin likviditet. När en faktura säljs, betalar factoringföretagen leverantören med avdrag för en överenskommen provision. På förfallodagen betalar Gäldenären sådan faktura till factoringföretaget.

Fördelar med omvänd factoring

En av fördelarna med omvänd factoring är friheten för leverantörer att enkelt kunna sälja en eller flera fakturor om man behöver pengar - och när man i så fall behöver dem.
Många gånger är det också en konkurrensfördel för större företag att kunna erbjuda tjänsten när man förhandlar med sina leverantörer. Köparen kan begära långa betalningsvillkor och samtidigt erbjuda en lösning om leverantören skulle behöva få betalt tidigare.

Utmaningar och lagar

Från och med den 1 mars 2022 är det obligatoriskt för företag med fler än 249 anställda att rapportera vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Om ett företag använder omvänd factoring måste de redovisa dessa uppgifter separat.
Det är viktigt att du tydligt anger datumet för lagändringen och kravet för rapporteringen för företag, så det är bra att ha den informationen med i texten.

Här kan du läsa mer om hur du säljer dina fakturor.
Här kan du läsa mer om hur du ansöker om ett företagslån.

Omvand factoring