<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Logga in

|

Hur fungerar fakturaköp?

Här kan du läsa en steg-för-steg guide över hur processen med fakturaköp fungerar. Fakturaköp är en effektiv och trygg tjänst som används av företag inom olika branscher för att förbättra kassaflödet. Genom att sälja dina fakturor till ett finansbolag får ditt företag snabbt tillgång till likvida medel.

Att starta ett nytt företag är spännande men att få i gång en lönsam verksamhet utan kapital kan vara utmanande. Marknadsföring, maskiner, lokaler och anställda kräver pengar men är avgörande för företagets framgång. Att identifiera och säkra de nödvändiga finansiella resurserna kan därför vara ett kritiskt första steg för många entreprenörer. För att lyckas behöver man förstå de olika finansieringsalternativ som finns tillgängliga och noga överväga deras för- och nackdelar.

Steg för steg: Så fungerar fakturaköp

  • Teckna avtal med finansbolaget - Börja med att skriva ett avtal om fakturaköp. Avtalet reglerar bland annat den procentsats som finansbolaget drar från fakturabeloppet som avgift. Det finns ingen uppstartskostnad.
  • Välj vilka fakturor du vill sälja - Du kan välja att sälja enstaka fakturor eller flera, beroende på ditt behov. Det finns inga krav på minimibelopp eller minimiantal per faktura.
  • Överlåtelse av fakturan - När du har sålt en faktura, tar finansbolaget över kundfordran. Din kund får information om att fakturan är överlåten till finansbolaget och får detaljer om vilket bankgiro som ska användas för betalningen.
  • Utbetalning till ditt företagskonto - Så snart finansbolaget har skickat ut fakturan till din kund, betalas beloppet (minus avgiften) ut till ditt företagskonto. Oftast sker detta inom några timmar, vilket betyder att du slipper vänta 30 till 120 dagar på betalning.

Fördelar med fakturaköp

  • Snabb tillgång till kapital: Genom fakturaköp får du snabbt likvida medel, vilket förbättrar ditt företags kassaflöde.
  • Minskad administrativ börda: Finansbolaget tar över ansvaret för att hantera kundfordringar, inklusive att skicka påminnelser och eventuella inkassokrav om kunden inte betalar i tid.
  • Flexibilitet: Du kan sälja fakturor utifrån ditt företags behov utan krav på minimibelopp eller antal fakturor.

Sammanfattning
Fakturaköp innebär att du säljer dina kundfakturor till ett finansbolag som betalar ut beloppet, minus en avgift, inom kort tid. Din kund får information om att fakturan har överlåtits och att betalning ska ske till finansbolaget. Om kunden inte betalar i tid, kan finansbolaget hjälpa till med administrativa åtgärder som påminnelser och inkasso. Detta hjälper ditt företag att snabbt få tillgång till pengar, förbättra kassaflödet och minska den administrativa bördan.

Kontakta oss så kan någon av våra finansiella rådgivare berätta mer.

Här kan du läsa allt och lite till som du behöver vet om fakturaköp.

 

Vi snackar inte - vi betalar

Hur fungerar fakturakop