<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Logga in

|

Vad betyder fakturaköp med och utan regress?

Företag av alla storlekar och inom olika branscher är beroende av ett tryggt kassaflöde, det är det som håller verksamheten rullande. Tillgången till rörligt kapital är nödvändigt för att täcka löpande kostnader, investeringar och oväntade utmaningar. Fakturaköp är en finansieringsmetod som har blivit alltmer populär bland företag som behöver snabbt tillgång till sina likvida medel. Genom att sälja fakturan slipper företagaren att låna ut pengarna till kunden under tiden fram till förfallodagen. När ett företag säljer en faktura kan det ske genom fakturaköp med regress eller fakturaköp utan regress.

Vad är regressrätt?

Regressrätten avgör vem som tar risken om fakturamottagaren inte betalar fakturan. I samband med fakturaköp avgör regressrätten vem som har rätt att begära in en skuld, men också vem som bär kreditrisken om fakturan inte betalas. 

Fakturaköp utan regress eller fakturaköp med regress

När du använder tjänsten fakturaköp hos Euro Finans kan du göra det antingen med eller utan regress. Fakturaköp med regress innebär att du som säljer fakturan har skyldighet att betala tillbaka beloppet ett visst antal dagar efter förfallodatumet, om det är så att kunden inte betalar. Vid fakturaköp utan regress tar Euro Finans över kreditrisken om det är så att kunden inte betalar fakturan. När du säljer en faktura till Euro Finans utan regressrätt tar Euro Finans obeståndsrisken, detta påverkar kostnaden för fakturaköpet.

Sälja fakturor med regress

Det vanligaste är fakturaköp med regress eftersom slutkunderna oftast har god kreditvärdighet och betalningsvilja. Du som säljer fakturan litar helt enkelt på att slutkunden betalar i tid. Det innebär också att din kostnad för att sälja fakturan blir lägre, eftersom risken för en kreditförlust inte är lika hög för den som köper fakturan av dig. Skulle kunden inte betala fakturan skickas fakturan tillbaka till dig efter ett avtalat antal dagar. Efter det sköter du själv fakturahanteringen så som du önskar.

Sälja fakturor utan regress

Det kan finnas flera anledningar till  fakturaköp utan regress, till exempel att du inte vill eller har möjlighet att ta risken för att slutkunden inte betalar. Det kan också vara så att du behöver betalningen för fakturan så snabbt som möjligt, utan krångel om den skulle förfalla. Euro Finans gör alltid en kreditbedömning av både den som säljer fakturan, och den som fakturan är utställd till. Det är alltid en högre kostnad att sälja fakturan utan regress, samtidigt är din del av avtalet klart så snart du fått dina pengar från Euro Finans. När en faktura utan regress förfaller går ärendet vidare till vår inkassoavdelning som driver ärendet vidare. Här kan du läsa mer om vår inkassoservice. Du som sålt fakturan slipper all fakturahantering och kreditrisk. Det innebär att du kan fokusera på din kärnverksamhet och göra det du är bäst på.

Vad ska du tänka på vad gäller regress

Varje kredit är en avvägning mellan kostnad och risk, bara du kan avgöra vad som är rätt för ditt företag. När våra kunder säljer en faktura utan regressrätt är det oftast för att de snabbt vill skapa likviditet i bolaget, minska kreditrisken och slippa krångel med obetalda fakturor.

Fakturaköp utan regress

• Pengarna på kontot inom 24 timmar
• Den som köper fakturan tar över kreditrisken
• Slipp krångel med fakturahantering och inkasso 
• Något högre kostnad vid fakturaköp utan regress

Sälja fakturor med regress

• Pengarna på kontot inom 24 timmar
• Kort handläggningstid
• Säljaren av fakturan tar kreditrisken och fakturahanteringen om kunden inte betalar i tid
• Lägre kostnad vid fakturaköp med regress

Den som säljer fakturan ansvarar alltid för affärsrisken, det vill säga att varorna är levererade/arbetet utfört till belåtenhet för slutkunden.

Här kan du läsa allt du behöver veta om hur du säljer dina fakturor.

fakturakop med och utan regress