<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Logga in

|

Få en bra start på året för ditt företag - 4 tips

Nu i början av det nya året, innan verksamheten går på högvarv, är det en optimal tidpunkt att reflektera över det gångna företagsåret och förbereda din verksamhet för det kommande året. Här är några tips för att ge din verksamhet en stark start.

1.    Se till att ha tillräckligt med likvida medel till hands – varje månad
Att ha en stabil översikt över din ekonomi är av största vikt, särskilt som företagare. Det är avgörande att ha kontroll över dina likvida tillgångar – de medel som är omedelbart tillgängliga för att täcka löpande kostnader som lokalhyra, telefonräkningar, skatter och löner eller en bra affär som väntar runt hörnet. För dig som driver eller planerar att starta en verksamhet där du debiterar för din tid kan det vara lätt att hamna i perioder med oregelbundna intäkter. Det kan till exempel uppstå ojämna inkomster under semestertider då fakturering inte är möjlig. I sådana situationer är det kritiskt att ha tillräckligt med likvida medel i företaget för att täcka löpande kostnader och uttag av lön utan att påverka företagets ekonomi negativt. Ett effektivt sätt att hålla koll på likviditeten är genom att skapa och underhålla en likviditetsbudget Länka till likviditetsbudget som regelbundet uppdateras under året. Vid utarbetandet av din likviditetsbudget kan du ställa frågor som hjälper dig identifiera förbättringsområden.

2.    Säkerställ att finansieringen är på plats i förväg
Undersöka finansieringsmöjligheterna på marknaden i förväg och håll en öppen dialog med potentiella finansiärer och kreditgivare för att säkerställa att avtalen är på plats när behovet uppstår. 

3.    Förstå och sätt upp mål för din kredittid
I början av året är det en fördel att beräkna den genomsnittliga kredittiden – det vill säga antalet dagar från fakturering till betalning. En lång kredittid innebär att kapital binds upp under längre tid, vilket kan påverka likviditeten negativt. Genom att sätta upp realistiska mål för att minska kredittiden kan du öka likviditeten och minska de finansiella kostnaderna.

4.    Implementera en rutin för att löpande övervaka dina kunders ekonomiska status
Ett företags ekonomiska situation kan förändras snabbt, särskilt under osäkra tider. Det är därför viktigt att regelbundet övervaka både nya och befintliga kunder för att minimera risken för kreditförluster.
Genom att bevaka dina kunder och genomföra löpande kreditprövningar kan du tidigt upptäcka varningssignaler och vidta åtgärder för att minimera risken för utebliven betalning. Få en starkare likviditet och kortare kredittid med Euro Finans fakturaköp. Vi erbjuder dig möjligheten att sälja dina fakturor och få tillgång till pengarna direkt på ditt konto, vilket ger dig ökad flexibilitet och stabilitet i likviditeten. Med vår tjänst kan du minska kredittiden och säkerställa ett stabilt kassaflöde.

•    Du får tillgång till pengarna samma dag som fakturan skickas till kunden.
•    Vi erbjuder en flexibel lösning, så du kan använda tjänsten efter behov.
•    Vi assisterar även med kreditupplysningar och kreditbedömningar kostnadsfritt för att säkerställa en sund och säker affärsrelation.

Läs mer om fakturaköp och hur det kan gynna din verksamhet här.