Flaggningsmeddelande: Prioritet Finans AB köper aktier i PromikBook AB

PromikBookAB (publ) har informerats om att Prioritet Finans AB har förvärvat 7 903 657 aktier i PromikBook AB. Aktierna har förvärvats i marknaden.

Prioritet Finans innehav uppgår idag tillsammans med Euro Finans nu till 27 903 657 aktier av det totala antalet aktier som uppgår till 87 886 477 stycken. vilket är en ökning från 22,76 % till 31,7 % av aktiekapitalet och antal röster i bolaget. Inklusive de ägare som förbundit sig att sälja uppgår innehavet till 50 503 657 aktier, motsvarande ca 57,4%

Detta ändrar inget i det faktum att ett bud om 30 öre per aktie, som även PromikBooks styrelse rekommenderat ägarna att acceptera föreligger. Tiden för att acceptera budet går ut den 14 januari 2020.

För ytterligare information kontakta:

Olov Marchal, VD PromikBook AB olov.marchal@promikbook.com, 0766-773085

STORÄGARE EURO FINANS LÄGGER BUD 0:30 KR/AKTIE (Direkt)

2019-12-10 09:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Promikbooks största ägare, Euro Finans, med cirka 22,8 procent av kapital och röter, lägger bud på Promikbook uppgående till 0:30 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet innebär en premie om 88,7 procent jämfört med stängningskursen om cirka 0:16 kronor per aktie den 6 december vilket var den senaste dagen innan budet då det förekom handel i aktien.

Premien uppgår till 74 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen den senaste 60 handelsdagarna till och med den 9 december.

Aktieägare med cirka 25,7 procent har åtagit sig att acceptera budet, som är villkorat av en acceptansgrad över 90 procent.

Euro Finans är Promikbooks största ägare sedan november 2018 och under innevarande år startade bolagen samarbete kring försäljning av finanstjänster. PromikBooks vd Olov Marchal är även anställd av Euro Finans som chef för affärsutveckling.