Flaggningsmeddelande: Euro Finans AB tillsammans med närstående innehar nu mer än 90 procent

 

Prioritet Finans AB förvärvar ytterligare aktier i PromikBook AB – Euro Finans AB tillsammans med närstående innehar nu mer än 90 procent

​Prioritet Finans AB har igår, den 22 januari 2020, förvärvat ytterligare 60 000 aktier i PromikBook AB (publ) (”PromikBook”). Aktierna har förvärvats i marknaden. Sammanlagt kontrollerar nu Euro Finans tillsammans med närstående 79 110 209 aktier, motsvarande cirka 90,01 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i PromikBook.

Då Euro Finans tillsammans med närstående nu blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i PromikBook, avser Euro Finans, som tidigare offentliggjorts, att påkalla inlösenförfarande av resterande aktier i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och i samband därmed verka för att aktierna avnoteras från Spotlight Stock Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Jarlskog (VD)

Telefon: 046 31 20 45

E-post: aja@eurofinans.se