Uppköpserbjudande

Euro Finans AB lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i PromikBook AB(publ) att överlåta samtliga sina aktier i PromikBook till Euro Finans. Aktierna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Budpressmeddelande
Erbjudandehandling 
Acceptsedel
Pressmeddelande om erbjudandehandling