Allmänna inkassovillkor 

 

Euro Finans allmänna villkor för inkassotjänster inklusive prislista.
Dessa allmänna villkor gäller såvitt inte uppdragsgivaren och Euro Finans avtalat om att annat ska gälla vid utförande av inkassotjänster.

 

Läs mer i vår PDF