Inkasso

Få betalt i tid

Det är viktigt att visa dina kunder att försenade eller uteblivna betalningar inte accepteras. Inkasso är i detta sammanhang ett mycket kraftfullt verktyg! Låt inte din kund utnyttja dig som bank eller smita undan från betalning!

Spara tid och pengar

Genom att utnyttja våra tjänster sparar du både tid och pengar för ditt företag. Många av våra kunder tycker att det känns betryggande att få hjälp när någon inte betalar. På så sätt ansträngs inte kundrelationen i onödan och vi kan inkassera en fordran lättare genom vår tyngd som kredithanteringsbolag.

Du kan som kund hos Euro Finans själv avgöra vilken/vilka av våra tjänster som du väljer för just ditt ärende. Vi erbjuder bland annat följande:

Påminnelseservice

När du vill att din kund skall bli påmind om en obetald faktura, skickar vi en påminnelse. Efter påminnelsen kan ärendet, om du så önskar, överföras till inkassoservice.

Inkassoservice

Till ditt förfogande ställer vi våra effektiva och flexibla inkassohandläggare med mångårig erfarenhet. Inkassohandläggarna är certifierade genom utbildning hos Sveriges Inkassoorganisation, SiO. Inkassohandläggarna skickar inkassokrav till din kund och vidaresänder ärendet vid behov till kronofogdemyndigheten.

Långtidsbevakning

Denna avdelning hjälper dig med bevakning av dina fordringar som under längre tid har förblivit obetalda. I stor utsträckning arbetar handläggarna här med att få till stånd olika former av betalningsuppgörelser.

 
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.