Rättelse av pressmeddelande

Rättelse av pressmeddelande avseende Prioritet Finans AB:s förvärv av aktier i PromikBook AB

Euro Finans AB (”Euro Finans”) har genom pressmeddelande igår, den 7 januari 2020, kommunicerat att Prioritet Finans AB förvärvat aktier i PromikBook AB (publ) (”PromikBook”) utanför Euro Finans AB:s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i PromikBook. I meddelandet angavs att tiden för att acceptera erbjudandet går ut den 14 januari 2020. Acceptfristen löper dock ut en dag senare, det vill säga den 15 januari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olov Marchal (VD PromikBook AB)
Telefon: 0766-773085
E-post: olov.marchal@promikbook.com