<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=790446042863156&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Personuppgifter

Euro Finans värnar om dina personuppgifter och din integritet. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnat dina personuppgifter till oss. I denna policy förklarar vi varför vi samlar in uppgifter om dig och hur vi behandlar dem. Du får gärna kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter.