Tar ni bekräftelser på alla fakturor jag skickar in?

Nej, det gör vi inte. Vi tar bekräftelser men inte på alla fakturor.