Hur långa företagslån erbjuder ni?

Vi arbetar oftast med korta krediter kopplade till ett projekt eller en affär, normalt sett 3-9 månader. De allra flesta krediter vi beviljar har en löptid på under 12 månader.