Euro Finans AB utbetalar kompenserande vederlag till aktieägarna i PromikBook AB som accepterat erbjudandet

 

Euro Finans AB (”Euro Finans”) lämnade den 10 december 2019 ett offentligt uppköpserbjudande, i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 april 2018, till aktieägarna i PromikBook AB (publ) (”PromikBook”) att överlåta samtliga sina aktier i PromikBook (”Aktierna”) till Euro Finans (”Erbjudandet”).

Som tidigare offentliggjorts hade per den 15 januari 2020, vilket var den sista dagen i acceptfristen, aktieägare i PromikBook accepterat att överlåta 56 006 132 Aktier med anledning av Erbjudandet.

Utbetalning av vederlaget till aktieägare som accepterat Erbjudandet påbörjades den 20 januari 2020.

Den 21 januari 2020 förvärvade närstående till Euro Finans Aktier i marknaden. Ett av dessa förvärv genomfördes till ett högre pris än vederlaget i Erbjudandet, nämligen 0,35 kronor per Aktie. Eftersom villkoren i denna efteraffär var förmånligare än villkoren i Erbjudandet, kommer Euro Finans att utge ett kompenserande vederlag om 0,05 kronor per Aktie till dem som accepterat Erbjudandet under acceptfristen.

Aktieägare som accepterat Erbjudandet under acceptfristen behöver inte vidta någon åtgärd, utbetalningen av det kompenserande vederlaget kommer att göras så snart praktiskt möjligt.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.eurofinans.se.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Jarlskog (VD)
Telefon: 046 31 20 45
E-post: aja@eurofinans.se