Euro Finans AB påkallar inlösenförfarande avseende aktier i PromikBook AB

 

PRESSMEDDELANDE, 31 januari 2020

Euro Finans AB har blivit ägare till mer än 90 procent av aktierna i PromikBook AB. Euro Finans AB har påkallat inlösenförfarande av resterande aktier i PromikBook AB och kommer att verka för att PromikBook AB:s aktier avnoteras från Spotlight Stock Market.  

Euro Finans AB (”Euro Finans”) har tidigare offentliggjort att Euro Finans tillsammans med närstående innehar mer än 90 procent av samtliga utestående aktier i PromikBook AB (publ) (”PromikBook”).

Förvärven har skett dels genom det offentliga uppköpserbjudande som Euro Finans lämnade den 10 december 2019, dels genom att närstående till Euro Finans köpt aktier på marknaden. Sedan Euro Finans förvärvat aktier från dess närstående är Euro Finans nu ägare till cirka 90,01 procent av samtliga utestående aktier i PromikBook.

Euro Finans har påkallat inlösenförfarande avseende de resterande aktierna i PromikBook enligt aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed avser Euro Finans, så som angetts i pressmeddelande rörande det offentliga uppköpserbjudandet, verka för att PromikBooks aktier avnoteras från Spotlight Stock Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Anders Jarlskog (VD)
Telefon: 046 31 20 45
E-post: aja@eurofinans.se