Vad innebär fakturaköp?

Information till Er som är fakturamottagare

Fakturaköp är en finansieringsform som stadigt har ökat i popularitet. Euro Finans vill genom detta informationsblad informera Er som fakturamottagare vad det innebär att Er leverantör säljer sina fakturor till oss.

Varför säljer man en faktura?

Det finns många olika orsaker till att ett företag väljer att sälja sina fakturor. För en del är det ett komplement till banken, för andra kan det vara att man befinner sig i en expansiv fas. En stark tillväxt kan fresta på likviditeten. Genom att sälja sina fakturor så stärker Er leverantör sin likviditet, vilket i sin tur ger Er leverantör möjlighet att ge Er kredit.

Många mindre företag har begränsade administrativa resurser då det viktigaste är att fokusera på sin kärnverksamhet. När Euro Finans köper fakturan tar vi över hanteringen och skickar Er leverantörs originalfaktura vidare till Er. För att hjälpa Er leverantör att upprätthålla kvaliteten så kan vi ibland komma att kontakta Er för en leveranskontroll.

 

Vad innebär fakturaköp för mig som fakturamottagare?

En faktura som är köpt av Euro Finans innebär trygghet för Er. Vi köper endast fakturor där parterna är överens och som är helt korrekta. Skulle vi få en indikation från Er om att något inte stämmer med fakturan så kontaktar vi direkt berörda parter för att om möjligt lösa problemet. På Euro Finans finns det alltid någon som Ni snabbt kan komma i kontakt med. Det är också en fördel för Er som beställare att Er leverantör är likvid och kan fullfölja sina åtagande.

Ni som fakturamottagare kommer aldrig att hamna i ett sämre läge när Er leverantör väljer att sälja en faktura till Euro Finans. Vi övertar fakturan med samma rätt som leverantören hade. Den enda skillnaden är att betalning sker till vårt bankgiro istället för Er leverantörs bankgiro.

Fakta om Euro Finans

Euro Finans AB är störst i Sverige på fakturaköp. Vi har funnits på marknaden i över 25 år och fakturaköp är vår kärnverksamhet. Vi köper fakturor för miljardbelopp årligen och är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen.