Sponsring

För Euro Finans är det viktigt att stödja både idrottsföreningar och kultur i vår hemkommun Lund.

 

Kultursponsring

Kultur sjänker själen ro och vi vill därför medverka till en ökad mångfald som vi tror våra kommuninvånare kan glädjas åt.

 

Idrottssponsring

Vi tror på idrott i alla dess former, speciellt lagidrott där man tvingas till samarbete och disciplin för att nå bästa resultat. Idrotten ger glädje och sorg. När det land, lag eller individ vi håller på vinner känner vi en oerhörd glädje. Samtidigt är förluster alltid tuffa att ta men det är det som gör idrotten så fascinerande.

 

Samhällsuppdraget

Idrotten har ett viktigt samhällsuppdrag, dels ur folkhälsosynpunkt och dels ur ett uppfostrande perspektiv. Den bästa vägen till en bättre folkhälsa är motion och aktivitet. Många sjukdomar kan undvikas med hjälp av en bra fysik. Idrotten är också uppfostrande. Den hjälper till att skapa goda samhällsmedborgare. Vi vill genom idrotten bidra till ett bättre samhälle. Det tycker vi är viktigt.

 

Varumärket Euro Finans

Vi vill göra oss och vår affärsidé mer känd. Att hjälpa företag att få rörelsekapital snabbt, enkelt och professionellt och samtidigt få företagen att undvika kreditförluster, det är vår affärsidé, vår mission. Vi har hjälpt mer än 20.000 företag sedan vi grundades för 30 år sedan och vi vill hjälpa fler. Genom kultur och idrottssponsring blir vårt företag ännu mer känt.

 

Idrotts- & kulturföreningar som vi stödjer: 

Allmänna Tennisklubben Lund Huvudsponsor 
Lugi Badminton Huvudsponsor
Lugi Handboll Guldsponsor
Lund Giants Huvudsponsor
Lunds Bollklubb Guldsponsor
Lunds Volleybollklubb Huvudsponsor
Lundalands Filharmoniska Orkester Huvudsponsor
Lunds Körfestival Huvudsponsor
Lunds Studentsångare Huvudsponsor
EOS Basket Huvudsponsor
Lugi Tennis Huvudsponsor
Lunds SK Huvudsponsor

Lugi Vattenpolo

Svenska Paddelförbundet

Huvudsponsor

Huvudsponsor