Euro Finans

Vår affärsidé

"Euro Finans skall snabbt, professionellt och smidigt förse företag i Sverige med likviditet och skydd mot kreditförluster."

 

Vi är idag störst i Sverige när det gäller fakturaköp.

Vi anlitas av tusentals företag både små och stora – som önskar en enklare administration, har säsongsvariationer, expanderar eller har besvärlig ekonomi. Varje år finansierar vi omkring 150 000 fakturor såväl svenska som utländska till ett värde av över 4 miljarder.

Euro Finans har sitt säte i Lund samt säljkontor i Stockholm, Kalmar och Norrland. Euro Finans har en finansiell styrka som få i branschen kan skryta med. Trygghet, professionalism, samt snabbhet är ledord i vår vardag.

Vi önskar Er välkomna till oss.